Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, κάποιες με παγκόσμια αναγνώριση και άλλες που ετοιμάζονται να ανοίξουν τα φτερά τους στο εξωτερικό, αφού κατέκτησαν πρώτα την κυπριακή αγορά.